• E Mërkurë:
  • 18:00 – Bashkësia Biblike
 • E Enjte:
  • 16:00 – Takimi i Motrave
 • E Premte:
  • 12:30 – Klubi i Fëmijëve.
  • 14:30 – Klubi i Anglishtes: Historite e Bibles
 • E Shtunë:
  • “RANGERS” Club
 • E Diel:
  • 10:30 – Shërbesa e Kishës