Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Date: 2016 (x)
Preacher: Petrit Korbeci (12), James Clarke (9), Shaun Thompson (3), Stivi Neal (2), Xhefi Taunzend (1).
Series: Zanafilla 2015-16 (11), Predikime Tek (16).
Date: May (3), June (4), July (4), August (2), September (4), October (4), November (4), December (2)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (27)

Zanafilla 45 - Jozefi u shfaqet vëllezërve të tij.
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 11/12/2016 (Shërbesa të Dielën).
Zanafilla 43:15-44:34
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 04/12/2016 (Shërbesa të Dielën).
Zanafilla 42-43 Jozefi ve ne prove vellezerit
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 27/11/2016 (Shërbesa të Dielën).
Kapitulli 40-41 Jozefi nxirret nga burgu dhe behet kryeminister i Egjyptit
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 20/11/2016 (Shërbesa të Dielën).
Kapitulli 39-Jozefi ne burg
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 13/11/2016 (Shërbesa të Dielën).
Zanafilla 37 - Vellezerit e shesin Jozefin ne Egjypt
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 06/11/2016 (Shërbesa të Dielën).
Zbulesa - Kapitulli 12
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 30/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
Vullneti i Zotit: i Fshehur dhe i Zbuluar
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Stivi Neal on 23/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
2 Pjetrit 1:1-15
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
Jozueu 24:1-18
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 02/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 11:25-27
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 4:1-11 Tundimi i Jezusit
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 18/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Psalmi 119:105
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Predikuesi 1:12-2:11
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 04/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Fjalet e Urta 30
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 14/08/2016 (Shërbesa e dielit).
Fjala të Urta 24:13-16
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 07/08/2016 (Shërbesa e dielit).
Kantiku i Kantikëve 2:15
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 31/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Fjala të Urta 28:21
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Gjoni 8:30-47
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 10/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Filipianëve 2:1-4
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Xhefi Taunzend on 03/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 35
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 26/06/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 32
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 19/06/2016 (Shërbesa e dielit).
2 Timoteut 3 - Stivi Neal
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Stivi Neal on 12/06/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 29
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 05/06/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 28:10-22
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 29/05/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 28
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 22/05/2016 (Shërbesa e dielit).
Veprat e Apostujve 1 - Shaun Thompson
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 15/05/2016 (Sunday Morning).
Powered by Sermon Browser