Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: James Clarke (x) , Date: 2016 (x)
Series: Predikime Tek (5), Zanafilla 2015-16 (4).
Date: May (1), June (1), July (1), August (1), September (1), October (2), November (1), December (1)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (9)

Zanafilla 43:15-44:34
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 04/12/2016 (Shërbesa të Dielën).
Kapitulli 39-Jozefi ne burg
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 13/11/2016 (Shërbesa të Dielën).
2 Pjetrit 1:1-15
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
Jozueu 24:1-18
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 02/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
Predikuesi 1:12-2:11
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 04/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Fjala të Urta 24:13-16
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 07/08/2016 (Shërbesa e dielit).
Gjoni 8:30-47
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 10/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 35
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 26/06/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 28:10-22
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 29/05/2016 (Shërbesa e dielit).
Powered by Sermon Browser