Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Date: 2016 (x), December (x)
Preacher: Petrit Korbeci (1), James Clarke (1).

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (2)

Zanafilla 45 - Jozefi u shfaqet vëllezërve të tij.
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 11/12/2016 (Shërbesa të Dielën).
Zanafilla 43:15-44:34
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by James Clarke on 04/12/2016 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser