Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Date: 2017 (x)
Preacher: Petrit Korbeci (18), James Clarke (16), Shaun Thompson (1), Xhef Tounsend (1), Ylli Beqiraj (1), Xhefi Taunzend (1), Kisha Ungjillore (1), Stivi Neal (1).
Series: Predikime Tek (15), Eksodi (25).
Date: January (3), February (4), March (4), April (4), May (4), June (3), July (3), August (1), September (3), October (3), November (4), December (4)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (40)

Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 1)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 2)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 32:1-14 1 Shkak për të mohuar Zotin
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 21-31 Ligjet civile dhe ceremoniale të Izraelit të lashtë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 03/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20 3Urdhërimet e fundit
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20:12-21 Urdhërimet që kanë të bëjnë me njeriun.
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 19/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20:1-11 Urdhërime në lidhje me Perëndinë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 19 Mbërritja në malin Sinai
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 05/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 18 Jethro viziton dhe këshillon Moisiun
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
1 Korintasve 10:23-31 Të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 22/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 2:3 Si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh?
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 08/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Predikuesit 5:1 Ki kujdes hapat e tua kur shkon te shtëpia e Perëndisë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 11:5-7 Lavdëro Zotin duke ecur me Të
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 17/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Romakëve 8:31-39 Himni i fitores
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Filipianëve 4:10-13 Kënaqësia-një virtyt i mësuar
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Xhef Tounsend on 06/08/2017 (Shërbesa të Dielën).
Psalmi 20 Mos ki besim te qerret apo te kuajt, por te Perëndia
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 31/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Fjalët e urta 26:12 A ke parë një njeri që e pandeh veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 23/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Isaia 40:12-31 Dituria, epërsia dhe fuqia e Perëndisë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 16:1-12 Perëndia siguron shkurta dhe manë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/06/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 15 Kënga e Moisiut dhe e izraelitëve
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 11/06/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 14 Kalimi i Detit të Kuq
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 04/06/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 13:17-22 Perëndia e udhëheq Izraelin me një kolonë resh dhe një kolonë zjarri
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 28/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 11:1-10 dhe 12:29-36 Plaga e dhjetë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 10 Plaga e tetë dhe e nëntë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 14/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 9:13-35 Plaga e shtatë: breshri
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 07/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 8:20-9:12 Plaga e katërt, e pestë dhe e gjashtë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 30/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 7:14-25 8:1-19 Plaga e parë,e dytë dhe e tretë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 23/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 7:8-13 Magjistarët e Egjiptit imitojnë mrekullitë e Moisiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 09/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 5-6 Faraoni ashpërson kërkesat për punë ndaj Izraelit. Zoti përsërit premtimin se do ta shpëtojë popullin e Tij.
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 02/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 3-4 Misioni i Moisiut midis popullit të Izraelit dhe te faraoni
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/03/2017 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser