Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Preacher: James Clarke (56), Petrit Korbeci (52), Shaun Thompson (6), Ylli Beqiraj (4), Stivi Neal (3), Odise Polo (2), Odise Pollo (2), Xhefi Taunzend (2), Xhef Tounsend (1), Kisha Ungjillore (1).
Book: Luke (1), Acts (6).
Series: Krishtlindje (1), Seminar (4), Veprat e apostujve (22), Libri i Esterit (10), Eksodi (32), Zanafilla 2015-16 (11), Predikime Tek (49).
Date: 2016 (27), 2017 (40), 2018 (37), 2019 (22), 2020 (3)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (129)

Veprat e apostujve 2:14-41
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 28/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 2:1-21
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 1:15-26
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 14/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 1:1-14
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 07/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 22:1-14
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 23/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 3:7-4:13
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Timoteut 3:1-9
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 09/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
Efesianeve 2:13-22 Kisha
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 02/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
1 Pjetrit 1:13- 2:3 Mos flini gjume
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 19/08/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Mbreterve 18
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 15/07/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 9 (Fundi)
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 8
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 17/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 7
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 10/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 6
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 03/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Zbulesa 21:1-8
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 27/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Jobi
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 20/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 5
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 13/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 4 (Pjesa 2)
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 06/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 4
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 29/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 3
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 22/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 2
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 15/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 1
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 08/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Pashka - Luka 24
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 01/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Fundi i serise te Eksodit : Tabernakulli, nje pune e lene pergjysem nga njeriu por e perfunduar nga Perendia ne Krishtin.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:27-35
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 18/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Jobi 28:1-28
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 11/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:10-26 Marrdhënia e popullit të Zotit me botën
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 04/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:5-9 Ndërmjetësuesi midis Zotit dhe njeriut.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/02/2018 (Shërbesa të Dielën).
1Gjonit 4:7-21 Perëndia është dashuri
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 11/02/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 33:7-17 Lutja e Moisiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 21/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser