Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Xhefi Taunzend (x)
Date: 2016 (1), 2017 (1)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (2)

Filipianëve 2:5-11 Nga lart poshtë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Xhefi Taunzend on 05/03/2017 (Shërbesa të Dielën).
Filipianëve 2:1-4
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Xhefi Taunzend on 03/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Powered by Sermon Browser