Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Ylli Beqiraj (x)
Series: Seminar (1), Predikime Tek (3).
Service: Shërbesa të Dielën (3), Special event (1).
Date: 2017 (1), 2018 (2), 2019 (1)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (4)

Reformatori Filip Melanktuni
(Part of the Seminar series).
Preached by Ylli Beqiraj on 31/10/2019 (Special event).
Jobi
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 20/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Jobi 28:1-28
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 11/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Fjalët e urta 26:12 A ke parë një njeri që e pandeh veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 23/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser