Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Shaun Thompson (x)
Date: 2016 (3), 2017 (1), 2018 (2)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (6)

Zbulesa 21:1-8
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 27/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
1Gjonit 4:7-21 Perëndia është dashuri
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 11/02/2018 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 2:3 Si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh?
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 08/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Zbulesa - Kapitulli 12
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 30/10/2016 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 4:1-11 Tundimi i Jezusit
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 18/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e Apostujve 1 - Shaun Thompson
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 15/05/2016 (Sunday Morning).
Powered by Sermon Browser