Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Petrit Korbeci (x)
Book: Luke (1), Acts (4).
Date: 2016 (12), 2017 (18), 2018 (14), 2019 (7), 2020 (3)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (54)

Veprat 23:11-35
Acts 23:11-35 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 04/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 19:11-20
Acts 19:11-20 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:12-23
Acts 18:12-23 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Luka 1
Luke 1:5-80 (Part of the Krishtlindje series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/12/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 16:16-40
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Vep 15:35-16:10
Acts 15:35-16:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Gjoni 1:29-36 Pashka
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/04/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 8:1-25 Simon magjistari
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/02/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 6:8-7:60
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 03/02/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 5:33-42
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 20/01/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 4:1-21
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/11/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 3:19-26
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 18/11/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 2:1-21
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 1:1-14
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 07/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 22:1-14
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 23/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Timoteut 3:1-9
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 09/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Mbreterve 18
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 15/07/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 9 (Fundi)
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 6
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 03/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 3
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 22/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 1
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by Petrit Korbeci on 08/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Fundi i serise te Eksodit : Tabernakulli, nje pune e lene pergjysem nga njeriu por e perfunduar nga Perendia ne Krishtin.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:5-9 Ndërmjetësuesi midis Zotit dhe njeriut.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/02/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 33:1-11 Vecohu nga mëkati përpara se Zoti të vecohet nga ty.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 14/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 1)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 32:1-14 1 Shkak për të mohuar Zotin
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20 3Urdhërimet e fundit
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20:1-11 Urdhërime në lidhje me Perëndinë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 18 Jethro viziton dhe këshillon Moisiun
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Predikuesit 5:1 Ki kujdes hapat e tua kur shkon te shtëpia e Perëndisë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser