Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Petrit Korbeci (x) , Series: Predikime Tek (x)
Date: 2016 (5), 2017 (4), 2018 (3), 2019 (1)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (13)

Gjoni 1:29-36 Pashka
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/04/2019 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 22:1-14
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 23/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Timoteut 3:1-9
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 09/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Mbreterve 18
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 15/07/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 1)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Predikuesit 5:1 Ki kujdes hapat e tua kur shkon te shtëpia e Perëndisë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Romakëve 8:31-39 Himni i fitores
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
1 Korintasve 12:31
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/03/2017 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 11:25-27
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Psalmi 119:105
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/09/2016 (Shërbesa të Dielën).
Fjalet e Urta 30
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 14/08/2016 (Shërbesa e dielit).
Kantiku i Kantikëve 2:15
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 31/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Fjala të Urta 28:21
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Powered by Sermon Browser