Predikime

Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: James Clarke (x)
Series: Seminar (3), Veprat e apostujve (7), Libri i Esterit (6), Eksodi (15), Predikime Tek (14), Zanafilla 2015-16 (4).
Date: 2016 (9), 2017 (16), 2018 (18), 2019 (6)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (49)

Veprat e apostujve 8:26-40 Filipi dhe eunuku etiopas
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 03/03/2019 (Shërbesa të Dielën).
'Qielli' Seminar Pjesa 3
(Part of the Seminar series).
Preached by James Clarke on 03/02/2019 (Special event).
'Qielli' Seminar Pjesa 1
(Part of the Seminar series).
Preached by James Clarke on 02/02/2019 (Special event).
'Qielli' Seminar Pjesa 2
(Part of the Seminar series).
Preached by James Clarke on 02/02/2019 (Special event).
Veprat e apostujve 6:1-7
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 27/01/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 5:12-33
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 13/01/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 4:8-31
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 16/12/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 3:1-18
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 11/11/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 2:14-41
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 28/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 1:15-26
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 14/10/2018 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 3:7-4:13
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
Efesianeve 2:13-22 Kisha
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 02/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
1 Pjetrit 1:13- 2:3 Mos flini gjume
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 19/08/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 8
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 17/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 7
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 10/06/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 5
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 13/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 4 (Pjesa 2)
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 06/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 4
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 29/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Libri i Esterit - Kapitulli 2
(Part of the Libri i Esterit series).
Preached by James Clarke on 15/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Pashka - Luka 24
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 01/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:27-35
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 18/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:10-26 Marrdhënia e popullit të Zotit me botën
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 04/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 33:7-17 Lutja e Moisiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 21/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 32:7-35 Moisiu thyen pllakat e ligjit dhe ndërhyn për Izraelin
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 07/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 2)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 21-31 Ligjet civile dhe ceremoniale të Izraelit të lashtë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 03/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20:12-21 Urdhërimet që kanë të bëjnë me njeriun.
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 19/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 19 Mbërritja në malin Sinai
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 05/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
1 Korintasve 10:23-31 Të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 22/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 11:5-7 Lavdëro Zotin duke ecur me Të
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 17/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser