Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Series: Predikime Tek (x)
Preacher: James Clarke (17), Petrit Korbeci (13), Shaun Thompson (6), Ylli Beqiraj (3), Stivi Neal (3), Odise Polo (2), Odise Pollo (2), Xhefi Taunzend (2), Xhef Tounsend (1), Kisha Ungjillore (1).
Date: 2016 (16), 2017 (15), 2018 (12), 2019 (6), 2020 (1)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (50)

E Diela e Palmave
Luke 19:28-44 (Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 12/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
4 Pasazhe për Lutje
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 29/09/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Joeli Panoram
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 22/09/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Danieli 1:1-21 Edukimi i Danielit dhe i te rinjve te tjere hebrenj ne oborrin e Nebukadnetsarit.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Pollo on 26/05/2019 (Shërbesa të Dielën).
Gjoni 1:29-36 Pashka
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/04/2019 (Shërbesa të Dielën).
Luka 22:7-23 Darka e Pashkes
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Polo on 14/04/2019 (Shërbesa të Dielën).
Marku 10:17-31 I riu pasanik
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Polo on 17/02/2019 (Shërbesa të Dielën).
1 Mbreterve 21:1-29 Ashabi vret Nabothin
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Pollo on 02/12/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mateu 22:1-14
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 23/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 3:7-4:13
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Timoteut 3:1-9
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 09/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
Efesianeve 2:13-22 Kisha
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 02/09/2018 (Shërbesa të Dielën).
1 Pjetrit 1:13- 2:3 Mos flini gjume
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 19/08/2018 (Shërbesa të Dielën).
2 Mbreterve 18
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 15/07/2018 (Shërbesa të Dielën).
Zbulesa 21:1-8
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 27/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Jobi
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 20/05/2018 (Shërbesa të Dielën).
Pashka - Luka 24
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 01/04/2018 (Shërbesa të Dielën).
Jobi 28:1-28
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 11/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
1Gjonit 4:7-21 Perëndia është dashuri
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 11/02/2018 (Shërbesa të Dielën).
Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 1)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Mesazhi i Krishtlindjes (Pjesa 2)
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 24/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
1 Korintasve 10:23-31 Të gjitha t'i bëni për lavdinë e Perëndisë.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 22/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 2:3 Si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh?
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Shaun Thompson on 08/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Predikuesit 5:1 Ki kujdes hapat e tua kur shkon te shtëpia e Perëndisë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Hebrenjve 11:5-7 Lavdëro Zotin duke ecur me Të
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 17/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Romakëve 8:31-39 Himni i fitores
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/09/2017 (Shërbesa të Dielën).
Filipianëve 4:10-13 Kënaqësia-një virtyt i mësuar
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Xhef Tounsend on 06/08/2017 (Shërbesa të Dielën).
Psalmi 20 Mos ki besim te qerret apo te kuajt, por te Perëndia
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 31/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Fjalët e urta 26:12 A ke parë një njeri që e pandeh veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Ylli Beqiraj on 23/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Isaia 40:12-31 Dituria, epërsia dhe fuqia e Perëndisë
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 16/07/2017 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser