Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Series: Eksodi (x)
Preacher: Petrit Korbeci (17), James Clarke (15).
Date: 2017 (25), 2018 (7)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (32)

Fundi i serise te Eksodit : Tabernakulli, nje pune e lene pergjysem nga njeriu por e perfunduar nga Perendia ne Krishtin.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:27-35
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 18/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:10-26 Marrdhënia e popullit të Zotit me botën
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 04/03/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 34:5-9 Ndërmjetësuesi midis Zotit dhe njeriut.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/02/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 33:7-17 Lutja e Moisiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 21/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 33:1-11 Vecohu nga mëkati përpara se Zoti të vecohet nga ty.
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 14/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 32:7-35 Moisiu thyen pllakat e ligjit dhe ndërhyn për Izraelin
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 07/01/2018 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 32:1-14 1 Shkak për të mohuar Zotin
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 21-31 Ligjet civile dhe ceremoniale të Izraelit të lashtë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 03/12/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20 3Urdhërimet e fundit
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20:12-21 Urdhërimet që kanë të bëjnë me njeriun.
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 19/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 20:1-11 Urdhërime në lidhje me Perëndinë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 19 Mbërritja në malin Sinai
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 05/11/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 18 Jethro viziton dhe këshillon Moisiun
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/10/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 16:1-12 Perëndia siguron shkurta dhe manë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 25/06/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 15 Kënga e Moisiut dhe e izraelitëve
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 11/06/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 14 Kalimi i Detit të Kuq
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 04/06/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 13:17-22 Perëndia e udhëheq Izraelin me një kolonë resh dhe një kolonë zjarri
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 28/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 11:1-10 dhe 12:29-36 Plaga e dhjetë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 10 Plaga e tetë dhe e nëntë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 14/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 9:13-35 Plaga e shtatë: breshri
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 07/05/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 8:20-9:12 Plaga e katërt, e pestë dhe e gjashtë
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 30/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 7:14-25 8:1-19 Plaga e parë,e dytë dhe e tretë
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 23/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 7:8-13 Magjistarët e Egjiptit imitojnë mrekullitë e Moisiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 09/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 5-6 Faraoni ashpërson kërkesat për punë ndaj Izraelit. Zoti përsërit premtimin se do ta shpëtojë popullin e Tij.
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 02/04/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 3-4 Misioni i Moisiut midis popullit të Izraelit dhe te faraoni
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/03/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 4:18-26 Moisiu rikthehet në Egjipt. Rrethprerja e birit të Moisiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 19/03/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 3:11-14 Thirrje e Mosiut 2
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/02/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 3:1-10 - Thirrje e Mosiut
(Part of the Eksodi series).
Preached by James Clarke on 05/02/2017 (Shërbesa të Dielën).
Eksodi 2:11-25 Moisiu largohet nga Egjipti
(Part of the Eksodi series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/01/2017 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser