Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Reformatori Filip Melanktuni ()

Ylli Beqiraj, 31/10/2019
Part of the Seminar series, preached at a Special event service

Tags:

Earlier: Same day: Later:
« 4 Pasazhe për Lutje None Veprat 15:1-34 »
Powered by Sermon Browser