Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Vullneti i Zotit: i Fshehur dhe i Zbuluar ()

Stivi Neal, 23/10/2016
Part of the Predikime Tek series, preached at a Shërbesa të Dielën service

Tags:

Earlier: Same day: Later:
« 2 Pjetrit 1:1-15 None Zbulesa - Kapitulli 12 »
Powered by Sermon Browser