Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Fjalët e urta 26:12 A ke parë një njeri që e pandeh veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të. ()

Ylli Beqiraj, 23/07/2017
Part of the Predikime Tek series, preached at a Shërbesa të Dielën service

A ke parë një njeri që e pandeh veten të urtë? Ka më tepër shpresë për një budalla se sa për të.
(Fjalët e urta 26:12)

Tags:

Earlier: Same day: Later:
« Isaia 40:12-31 Dituria, epërsia dhe fuqia e Perëndisë None Psalmi 20 Mos ki besim te qerret apo te kuajt, por te Perëndia »
Powered by Sermon Browser