Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Predikuesit 5:1 Ki kujdes hapat e tua kur shkon te shtëpia e Perëndisë ()

Petrit Korbeci, 24/09/2017
Part of the Predikime Tek series, preached at a Shërbesa të Dielën service

Ki kujdes hapat e tua kur shkon te shtëpia e Perëndisë; afrohu për të dëgjuar në vend që të ofrosh flijimin e budallenjve, të cilët as nuk dinë që veprojnë keq.

Tags:

Earlier: Same day: Later:
« Hebrenjve 11:5-7 Lavdëro Zotin duke ecur me Të None Hebrenjve 2:3 Si do të shpëtojmë ne, nëqoftëse e lëmë pas dore një shpëtim kaq të madh? »
Powered by Sermon Browser