Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Eksodi 20 3Urdhërimet e fundit ()

Petrit Korbeci, 26/11/2017
Part of the Eksodi series, preached at a Shërbesa të Dielën service

Nuk do të vjedhësh. Nuk do të bësh dëshmi të rreme kundër të afërmit tënd. Nuk do të dëshirosh shtëpinë e të afërmit tënd; nuk do të dëshirosh gruan e të afërmit tënd, as shërbëtorin e tij, as shërbëtoren e tij, as lopën e tij, as gomarin e tij, as asgjë tjetër që është e të afërmit tënd".
(Eksodi 20:15-17)

Tags:

Earlier: Same day: Later:
« Eksodi 20:12-21 Urdhërimet që kanë të bëjnë me njeriun. None Eksodi 21-31 Ligjet civile dhe ceremoniale të Izraelit të lashtë »
Powered by Sermon Browser