Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Petrit Korbeci (x) , Service: Shërbesa e dielit (x)
Series: Predikime Tek (3), Zanafilla 2015-16 (3).
Date: May (1), June (2), July (2), August (1)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (6)

Fjalet e Urta 30
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 14/08/2016 (Shërbesa e dielit).
Kantiku i Kantikëve 2:15
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 31/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Fjala të Urta 28:21
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/07/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 32
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 19/06/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 29
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 05/06/2016 (Shërbesa e dielit).
Zanafilla 28
(Part of the Zanafilla 2015-16 series).
Preached by Petrit Korbeci on 22/05/2016 (Shërbesa e dielit).
Powered by Sermon Browser