Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Service: Shërbesa e së Dielës (x)
Preacher: James Clarke (11), Petrit Korbeci (6).
Book: Luke (2), Acts (11).
Series: Krishtlindje (1), Veprat e apostujve (13), Predikime Tek (3).
Date: 2019 (8), 2020 (9)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (17)

E Diela e Palmave
Luke 19:28-44 (Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 12/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 23:11-35
Acts 23:11-35 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 04/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 22:30-23:10
Acts 22:30-23:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 28/03/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 21:17-26
Acts 21:17-26 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 15/03/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 19:21-20:1
Acts 19:21-20:1 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 02/02/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 19:11-20
Acts 19:11-20 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:24-19-10
Acts 18:24-19:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 19/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:12-23
Acts 18:12-23 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:1-11
Acts 18:1-11 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 05/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Luka 1
Luke 1:5-80 (Part of the Krishtlindje series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/12/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 17:1-14
Acts 17:1-14 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 01/12/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 16:16-40
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 16:9-24
Acts 16:9-24 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 17/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Vep 15:35-16:10
Acts 15:35-16:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 15:1-34
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 03/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
4 Pasazhe për Lutje
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 29/09/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Joeli Panoram
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 22/09/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Powered by Sermon Browser