Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Active filter: Preacher: Petrit Korbeci (x) , Service: Shërbesa e së Dielës (x)
Book: Luke (1), Acts (4).
Series: Krishtlindje (1), Veprat e apostujve (5).
Date: 2019 (3), 2020 (3)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (6)

Veprat 23:11-35
Acts 23:11-35 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 04/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 19:11-20
Acts 19:11-20 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:12-23
Acts 18:12-23 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Luka 1
Luke 1:5-80 (Part of the Krishtlindje series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/12/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 16:16-40
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Vep 15:35-16:10
Acts 15:35-16:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Powered by Sermon Browser