Këtu, ju mund të dëgjoni predikimet e kishës. Nëse ne po ndjekim një seri mësimesh, për shembull ‘Zanafilla’, dhe s’ishit në kishë atë javë, duke dëgjuar predikimet këtu mund të jetë shumë e dobishme për ju.

Duke dëgjuar predikimet në internet, nuk ka të njëjtën vlerë që ka kur vini në kishë. Ju lutemi, në qoftë se keni mundësi të vini në kishë, ju duhet të vini. Ejani, mblidhuni bashkë me ne, për të adhuruar Zotin Jezus si një trup dhe me një frymë.

Preacher: James Clarke (60), Petrit Korbeci (54), Shaun Thompson (6), Ylli Beqiraj (4), Stivi Neal (3), Odise Polo (2), Odise Pollo (2), Xhefi Taunzend (2), Xhef Tounsend (1), Kisha Ungjillore (1).
Book: Luke (2), Acts (11).
Series: Krishtlindje (1), Seminar (4), Veprat e apostujve (27), Libri i Esterit (10), Eksodi (32), Zanafilla 2015-16 (11), Predikime Tek (50).
Date: 2016 (27), 2017 (40), 2018 (37), 2019 (22), 2020 (9)

Subscribe to Podcast

Subscribe to full podcast All sermons
iTunesOther
Subscribe to custom podcast Filtered sermons
iTunesOther

Sermons (135)

E Diela e Palmave
Luke 19:28-44 (Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 12/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 23:11-35
Acts 23:11-35 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 04/04/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 22:30-23:10
Acts 22:30-23:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 28/03/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 21:17-26
Acts 21:17-26 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 15/03/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 19:21-20:1
Acts 19:21-20:1 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 02/02/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 19:11-20
Acts 19:11-20 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 26/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:24-19-10
Acts 18:24-19:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 19/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:12-23
Acts 18:12-23 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 12/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 18:1-11
Acts 18:1-11 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 05/01/2020 (Shërbesa e së Dielës).
Luka 1
Luke 1:5-80 (Part of the Krishtlindje series).
Preached by Petrit Korbeci on 29/12/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 17:1-14
Acts 17:1-14 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 01/12/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 16:16-40
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 16:9-24
Acts 16:9-24 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 17/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Vep 15:35-16:10
Acts 15:35-16:10 (Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 10/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Veprat 15:1-34
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 03/11/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Reformatori Filip Melanktuni
(Part of the Seminar series).
Preached by Ylli Beqiraj on 31/10/2019 (Special event).
4 Pasazhe për Lutje
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 29/09/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Joeli Panoram
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by James Clarke on 22/09/2019 (Shërbesa e së Dielës).
Danieli 1:1-21 Edukimi i Danielit dhe i te rinjve te tjere hebrenj ne oborrin e Nebukadnetsarit.
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Pollo on 26/05/2019 (Shërbesa të Dielën).
Gjoni 1:29-36 Pashka
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Petrit Korbeci on 21/04/2019 (Shërbesa të Dielën).
Luka 22:7-23 Darka e Pashkes
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Polo on 14/04/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 8:26-40 Filipi dhe eunuku etiopas
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 03/03/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 8:1-25 Simon magjistari
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 24/02/2019 (Shërbesa të Dielën).
Marku 10:17-31 I riu pasanik
(Part of the Predikime Tek series).
Preached by Odise Polo on 17/02/2019 (Shërbesa të Dielën).
'Qielli' Seminar Pjesa 3
(Part of the Seminar series).
Preached by James Clarke on 03/02/2019 (Special event).
Veprat e apostujve 6:8-7:60
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 03/02/2019 (Shërbesa të Dielën).
'Qielli' Seminar Pjesa 1
(Part of the Seminar series).
Preached by James Clarke on 02/02/2019 (Special event).
'Qielli' Seminar Pjesa 2
(Part of the Seminar series).
Preached by James Clarke on 02/02/2019 (Special event).
Veprat e apostujve 6:1-7
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by James Clarke on 27/01/2019 (Shërbesa të Dielën).
Veprat e apostujve 5:33-42
(Part of the Veprat e apostujve series).
Preached by Petrit Korbeci on 20/01/2019 (Shërbesa të Dielën).
Powered by Sermon Browser